Oki Siyah Muadil Tonerler

ModellerB410/420/430/440 MB400/460/470/480/481/43979102

Markalar

ModellerOKİ B412dn/B432dn/B512dn/MB492dn/MB472w/MB562dnw/B412/45807106 /B412XT

Markalar

ModellerOKİ B411/431 MB461/471/491/44917608

Markalar

ModellerOKİ C301/C321/MC342/44973544

Markalar

ModellerOKİ C310/C330/C331/C530/C510/MC351/MC361/MC561/44469803

Markalar

ModellerOKİ C332/MC363DN/46508736

Markalar